Anasayfa / Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Kokpit Lisesi hangi alanlarda eğitim vermektedir?

Okulumuz; Pilotaj, Uçak Bakım Alanı, Sivil Havacılık Yer Hizmetleri, Kabin Hizmetleri ve Lojistik alanında eğitim vermektedir.

Uçak Bakım bölümünden mezun olanlar hangi ünvanla mezun olmaktadır?

Uçak Bakım Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, Uçak Bakım Teknisyeni ünvanı alarak okulumuzdan mezun olurlar. Ayrıca okulumuzdaki belli derslerden 75 ve üzeri puan aldıklarında Sivil havacılık Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu 13 modül sınavının 8’inden muaf olarak lisans belgesi alma şansına sahip olurlar.

Mezunlarınız kariyer basamaklarında nasıl ilerlemektedirler?

YKS mevzuatı çerçevesinde 2 ya da 4 yıllık bir üst eğitim kurumuna devam edebilecekleri gibi istenilen İngilizce seviyesini karşıladıkları taktirde Havaalanlarının birçok bölümünde çalışmaya başlayabilirler.

Mezunlarınız hangi alanlarda işe yerleşebilmektedirler?

Mezunlarımız havacılığın her alanında çalışabildikleri gibi dilerlerse,enerji,otomotiv,makine gibi sektörlerde de iş imkanına sahiptirler.

Mezunlarınızın yüksek öğrenime geçiş imkânlarından söz eder misiniz?

Mezunlarımız bir üst öğretim kurumuna devam etme konusunda YKS mevzuatına tabidirler. 2 yıllık Meslek Yüksek Okuluna ek puanla avantajlı geçiş imkânına sahip oldukları gibi kendi mevzuatları çerçevesinde MTOK ile Teknoloji Fakültelerinin belli mühendislik bölümlerine avantajlı geçiş hakkına sahiptirler. Ayrıca yerleşmek istedikleri hangi bölüm olursa olsun tercih hakkında herhangi bir kayıpları yoktur.

Okulunuz öğrenci kayıtlarını nasıl gerçekleştirmektedir?

Okulumuza öğrenci kayıtları Ortaöğretime Geçiş Sistemi mevzuatı ve ( LGS ) Seviye Belirleme Sınavı sonuçlarına uygun olarak yapılmaktadır. Kontenjan bu yolla tamamlanmadığı takdirde ön kayıtla açık bulunan kontenjan kadar öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, okula kabul aşamasında okul yönetimince yapılan Bedeni Yeterlilik ve Mülakat sınavını geçmek ve yetkili bir hastaneden UÇAK TEKNİSYENİ OLUR raporu alarak kayıt sürecini tamamlamaktadırlar.

Okulunuza ara sınıflarda da öğrenci alınmakta mıdır?

Evet, okulumuza ara sınıflarda da öğrenci kabul edilmektedir. 9. Sınıfa mevzuat gereğince yılın her döneminde nakil alınabilmektedir. Ayrıca 9. Sınıfı herhangi bir okulda tamamlayan öğrenciler kontenjanın uygun olması durumunda 10. Sınıf 1.dönem bitmeden okulumuza nakil gelebilirler. Herhangi bir Havacılık Lisesi’nde okuyan öğrenciler ise; Aynı alan türünde istedikleri dönemde okulumuza nakil gelebilirler.

Okulunuzun laboratuar, atölye ve uygulamalı derslerle ilgili imkânlarından söz eder misiniz?

Okulumuzda yetki alınan eğitimleri vermek üzere her türlü laboratuar ve simülatör kurulmuş olup, uygulamalı eğitimler en üst seviyede yapılmaktadır.

Okulunuzun eğitim kadrosu hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Eğitim kadromuzun oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Özellikle Meslek Dersleri öğretmenlerimiz alanlarında kendilerini kabul ettirmiş,havacılık tecrübesi ile eğitim tecrübelerini bünyelerinde birleştirmiş deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. Kültür dersleri öğretmenlerimiz alanlarında iddia sahibi, dinamik ve görev heyecanı yüksek eğitim gönüllüleridir.

Okulunuzda İngilizce eğitimine verilen önem hangi düzeydedir?

Okulumuzun statüsü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir . Havacılık mesleğinde İngilizcenin çok gerekli olduğu gerçeğinden hareketle bu derse özel bir önem verilmektedir. Bu kapsamda Anadolu Liselerinde 9. Sınıfta haftada 6 saat olan İngilizce dersi okulumuzda 13 saat olarak uygulanmaktadır. Ayrıca 10, 11 ve 12. Sınıflarda 10’ar saat İngilizce, 11. Sınıfta 2 saat Mesleki İngilizce ve 10. Sınıfta 3 saat Seçmeli İngilizce dersi verilmektedir.

Okulunuz pansiyon hizmeti sunuyor mu?

Okulumuzda şehir dışından gelen kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalarda konaklama imkanı mevcuttur.

Eğitim yaklaşımlarınızı ve eğitim ortamlarınızı merak ediyorum.

Eğitim yaklaşımımız havacılık mesleğinin temel kavram, kural, ilkelerini en detay noktalarına kadar öğretmeye, teorik bilgileri uygulama alanına taşıyıp beceri haline getirmelerini sağlamaya, araştırma yapmaya ve sorumluluk bilinci vermeye yöneliktir. Öğrenciler okul yönetimi tarafından yakından takip edilmekte ve öğrencinin ailesi ile iletişim sağlanarak BİRLİKTE DEĞERLENDİRME YAPILMAKTA VE GEREKLİ EĞİTİMSEL ÖNLEMLER ALINMAKTADIR. . “Her öğrenci bizim için değerlidir ve her öğrenci mesleki açıdan yeterli eğitimi almış olarak mezun edilmelidir.” Bu bizim eğitim yaklaşımımızın özetidir. Okul ortamının, fiziki şartlardan sosyal şartlarına kadar öğrencinin kendisini huzur içinde hissettiği bir kurum olması için tüm tedbirler alınmakta olup, bu konuda öğrencilerimizin ve velilerin memnuniyeti temel gösterge olarak kabul edilmektedir.

Eğitim ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyorum.

2018-2019 Öğretim yılı için tüm öğrencilerimiz OSB dışı teşvikten yararlanabileceği için velilerin ödeyeceği miktar ödeme şekline göre 12.000-15.000 TL arasında değişmektedir. Velinin bütçesine göre yıllık ücret taksitler halinde ödenmektedir. Yıllık artış oranları her yıllık enflasyon oranı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği Ölçüler arasında olmaktadır.

Eğitim ücretinde indirim veya burs imkanı var mıdır?

Yapmış olduğumuz bursluluk sınavında başarılı olan veya LGS sınavında başarılı sonuçlar alan öğrencilerin burslu ve indirimli okuma imkanı vardır. Ayrıca okulumuzda Şehit ve Gazi yakınları ücretsiz olarak okuyabilmektedir.